Vykonávame opravy karburátorových motocyklov vrátane elektro. Sústružíme, zvárame, brúsime, čistíme, leštíme.